Sveikatos priežiūros specialistas


 M-mž
                                                                                                                                                                         Sveikatos priežiūros specialistas – Marius Trajanauskas
                                                                                                                                                                                              marius.trajanauskas@tauragesvsb.lt
                                                                                                                                                                                                                    tel.  8 638 82 478 
                                                                                                                                                                                                            315 kabinetas 
                                                                                                                                                                                                             Darbo laikas
                                                                                                                                                                                                           I-III 8.30–15.00,
                                                                                                                                                                                                            IV  8.30–13.48
                                                                                                                                                                                               Pietų pertrauka    12.00—12.30  

Gimnazijos sveikatos priežiūros specialisto tikslas –  sveikos, saugios, stiprios mokyklos bendruomenės kūrimas.
 
Sveikatos priežiūros specialisto uždaviniai:
  • užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, saugant ir stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
  • formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;
  • numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią;
  • suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.
  •  įtraukti visą mokyklos bendruomenę (mokytojus, mokyklos darbuotojus, tėvus, mokinius) kuriant sveiką aplinką mokykloje, saugant ir stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas, formuojant teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius;

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo tvarkos aprašas

Pirmosios pagalbos organizavimo; veiksmų mokiniui susirgus; dėl asmens higienos; įtarus mokinį vartojus psichotropines medžiagas tvarkos aprašai

Svarbu ir būtina žinoti: Gripo viruso plitimą ribojančios priemonės