Sveikatos priežiūros specialistas


M-mž
Sveikatos priežiūros specialistas – Marius Trajanauskas
marius.trajanauskas@tauragesvsb.lt
tel. 8 638 82 478
315 kabinetas
Время
I-III 8.30–15.00,
IV 8.30–13.48
Pietų pertrauka 12.00—12.30

Gimnazijos sveikatos priežiūros specialisto tikslassveikos, saugios, stiprios mokyklos bendruomenės kūrimas.
Sveikatos priežiūros specialisto uždaviniai:
  • užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, saugant ir stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
  • formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;
  • numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią;
  • suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.
  • įtraukti visą mokyklos bendruomenę (mokytojus, mokyklos darbuotojus, tėvus, mokinius) kuriant sveiką aplinką mokykloje, saugant ir stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas, formuojant teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius;

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo tvarkos aprašas

Pirmosios pagalbos organizavimo; veiksmų mokiniui susirgus; dėl asmens higienos; įtarus mokinį vartojus psichotropines medžiagas tvarkos aprašai

Svarbu ir būtina žinoti: Gripo viruso plitimą ribojančios priemonės