Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“


2015-ieji metai Lietuvoje paskelbti Etnografinių regionų metais. Lietuva turi net 5 skirtingas etnografines sritis, kurios skiriasi viena nuo kitos vietos gyventojų šnektos ypatybėmis, vyraujančiomis šventėmis, gyvenamųjų namų tipais, aprangos ypatumais ir kitokiais materialinės bei dvasinės kultūros savitumais.

etnine kultura nuotr

 

 

 

 

 

 

 

Visą savaitę pertraukų metu per gimnazijos radiją ,,raudojo“ aukštaičiai, dzūkai ir suvalkiečiai (žemaičių regionui skirtą dieną švęsime balandį). Lėtos ir liūdnokos, tik tarme besiskiriančios dainos virpino širdis, godojo lietuvių krašto godas ar šlovino darbštumą ir drąsą. Skambėjo ir tarmiški pasakojimai, nutikimai, pasakos. Kiek linksmiau šėliojo liaudiškų šokių muzika bei skirtingų instrumentų ,,autorinės“ melodijos.

Dailės darbams skirtame koridoriuje, šalia mokinių piešinių, paskaityti tarmiškai kvietė žemaitiški posakiai ir patarlės, aukštaitiški eilėraščiai, dzūkiškos pasakos, suvalkietiški anekdotai ir pasakojimai. Su etnografinių regionų savitumu ir turtingumu supažindino per gimnazijos televizorių rodomos skaidrės, filmai apie papročius, išlikusį paveldą.

Norisi tikėti, kad neišnyksime, anot dzūkės Veronikos Pavilionienės, ,,kaip dūmas“, ir tai, ką prabočiai paliko, pagarbiai bus užlaikoma, naudojama (tiek prigimtinė tarmė, tiek tradicijos). Vienodėjančiame pasaulyje tik savitumu galima pasididžiuoti ir išsiskirti.

2017 June 25