Gimnazijos veiklos sritis – švietimas


Gimnazijos veiklos rūšys:

  • vidurinis ugdymas;
  • pagrindinis ugdymas;
  • sportinis ir rekreacinis švietimas;
  • kultūrinis švietimas;
  • maitinimo paslaugų teikimas;
  • sporto klubų veikla;
  • informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla;
  • nekilnojamojo turto nuoma.