Uniformos dėvėjimo tvarka


p8

PATVIRTINTA
Žalgirių gimnazijos direktoriaus
2011 m. kovo 24 d,įsakymu Nr.V-234
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 • Mokyklinės uniformos privalomos visiems Tauragės Žalgirių gimnazijos mokiniams.
 • Mokyklinės uniformos pradedamos dėvėti nuo 2011 m. balandžio 1 dienos.

 

II. MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TVARKA

 • Mokyklinė uniforma privaloma pirmadieniais- ketvirtadieniais.
 • Mokyklinė uniforma neprivaloma  gegužės- rugsėjo mėnesiais esant aukštai oro temperatūrai.
 • Mokyklinė uniforma privaloma visų gimnazijos renginių metu.
 • Mokyklinė uniforma turi būti švari ir tvarkinga.

 

III. PRIEŽIŪRA

 • Už mokyklinių uniformų dėvėjimo reglamento laikymąsi atsakingas klasės vadovas.
 • Mokytojas, pastebėjęs mokinį be uniformos, informuoja klasės vadovą.
 • Pažeidus mokyklinių uniformų dėvėjimo tvarką:
 1.    pirmą kartą – klasės vadovo pokalbis su mokiniu;
 2.   antrą kartą – klasės vadovo pokalbis su mokinio tėvais;
 3.  trečią kartą – mokinio įspėjimas raštu.

 

IV. REGLAMENTO ĮSIGALIOJIMAS

 • Mokyklinių uniformų dėvėjimo reglamentas įsigalioja nuo 2011 m. balandžio 1 dienos.

 

VI. REKOMENDACIJOS

 • Uniforma vidinėje pusėje galėtų  būti pažymėta mokinio vardu ir pavarde.

 

  V.  UNIFORMŲ REGLAMENTO PROJEKTAS SVARSTYTAS:

 1. mokinių parlamento pasitarime;
 2. mokinių tarybos pasitarime;
 3. mokinių, tėvų, mokytojų atstovų pasitarime;
 4. mokytojų tarybos posėdyje.