Uniformas nēsā procedūras


p8

PATVIRTINTA
Žalgirių gimnazijos direktoriaus
2011 m. kovo 24 d,įsakymu Nr.V-234
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
 • Mokyklinės uniformos privalomos visiems Tauragės Žalgirių gimnazijos mokiniams.
 • Mokyklinės uniformos pradedamos dėvėti nuo 2011 m. balandžio 1 dienos.

II. MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TVARKA

 • Mokyklinė uniforma privaloma pirmadieniais- ketvirtadieniais.
 • Mokyklinė uniforma neprivaloma gegužės- rugsėjo mėnesiais esant aukštai oro temperatūrai.
 • Mokyklinė uniforma privaloma visų gimnazijos renginių metu.
 • Mokyklinė uniforma turi būti švari ir tvarkinga.

III. PRIEŽIŪRA

 • Už mokyklinių uniformų dėvėjimo reglamento laikymąsi atsakingas klasės vadovas.
 • Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“
 • Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“
 1. pirmą kartą – klasės vadovo pokalbis su mokiniu;
 2. antrą kartą – klasės vadovo pokalbis su mokinio tėvais;
 3. trečią kartą – mokinio įspėjimas raštu.

IV. REGLAMENTO ĮSIGALIOJIMAS

 • Mokyklinių uniformų dėvėjimo reglamentas įsigalioja nuo 2011 m. balandžio 1 dienos.

VI. REKOMENDACIJOS

 • Uniforma vidinėje pusėje galėtų būti pažymėta mokinio vardu ir pavarde.

V. UNIFORMŲ REGLAMENTO PROJEKTAS SVARSTYTAS:

 1. mokinių parlamento pasitarime;
 2. mokinių tarybos pasitarime;
 3. mokinių, tėvų, mokytojų atstovų pasitarime;
 4. Kitas lemtingas faktorius – nuo 5 klasės matematikos mokytoja Lina Zobelienė mane iš galutinių suolų neišvengiamai persodindavo į priekį ir kad nespurdėčiau duodavo daugiau darbo. Ji labai rimtai ruošdavo mus olimpiadoms ir konkursams. Trečias faktorius – visada buvau užsispyrusi ką nors išbandyti ir, nesvarbu, kad ir kokią nesąmonę užsibrėžiu – būtinai turiu padaryti!“