Униформа носить процедур


p8

Šventė
2017 June 25
Atestatų teikimo šventė – liepos 14 d. 15 val. Tauragės Žalgirių gimnazija » Šventė Atestatų teikimo šventė – liepos 14 d. 15 val.234
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 • Mokyklinės uniformos privalomos visiems Tauragės Žalgirių gimnazijos mokiniams.
 • Mokyklinės uniformos pradedamos dėvėti nuo 2011 m. balandžio 1 dienos.

II. MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TVARKA

 • Mokyklinė uniforma privaloma pirmadieniais- ketvirtadieniais.
 • Mokyklinė uniforma neprivaloma gegužės- rugsėjo mėnesiais esant aukštai oro temperatūrai.
 • Mokyklinė uniforma privaloma visų gimnazijos renginių metu.
 • Mokyklinė uniforma turi būti švari ir tvarkinga.

III. PRIEŽIŪRA

 • Už mokyklinių uniformų dėvėjimo reglamento laikymąsi atsakingas klasės vadovas.
 • Šventė
 • 2017 June 25
 1. Atestatų teikimo šventė – liepos 14 d. 15 val.
 2. Tauragės Žalgirių gimnazija » Šventė
 3. trečią kartą – mokinio įspėjimas raštu.

IV. REGLAMENTO ĮSIGALIOJIMAS

 • Mokyklinių uniformų dėvėjimo reglamentas įsigalioja nuo 2011 m. balandžio 1 dienos.

VI. REKOMENDACIJOS

 • Uniforma vidinėje pusėje galėtų būti pažymėta mokinio vardu ir pavarde.

V. UNIFORMŲ REGLAMENTO PROJEKTAS SVARSTYTAS:

 1. mokinių parlamento pasitarime;
 2. mokinių tarybos pasitarime;
 3. mokinių, tėvų, mokytojų atstovų pasitarime;
 4. Šventė