Valdymas


Gimnazijos vadovai

 

Direktorius – Jonas Jatautas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Lina Trijonienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Edita Butkienė

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – Gintautas Rimkus