Vizija


         

GIMNAZIJOS MISIJA

Atviro, aktyvaus, atsakingo žmogaus ir piliečio ugdymas.

GIMNAZIJOS VIZIJA

*Gimnazijos mokytojas, lenkiantis laiką savo išmintimi, jautrumu ir gebėjimu mokytis ir mokyti;

*Gimnazijos moksleivis, sąmoningai siekiantis išsikeltų tikslų, kasdien tobulėjantis kaip žmogus ir pilietis;

*Gimnazijos organizacija – moderni, racionali ir aiškiai į žinių ir mokslo pasaulį orientuota ugdymo struktūra.

GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIORITETAI

*Efektyvus mokytojų darbo laiko panaudojimas racionaliau planuojant mokytojų darbo krūvius;

*Mokytojų nuotolinio darbo įgūdžių tobulinimas ir mokymasis;

*Individualaus mokinio mokymosi tempo palaikymas, dirbant kontaktiniu ir nuotoliniu būdu;

*Mokinių metinių projektų tiriamojo, taikomojo ir kūrybinio komponentų stiprinimas, dirbant kontaktiniu ir nuotoliniu būdu.