Redze


MISIJA

Bendradarbiaudami su Tauragės r. savivaldybės, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos švietimo bei kitomis struktūromis užtikriname kokybišką ir efektyvų jaunuolių rengimą aukštosioms studijoms ir savarankiškam gyvenimui, skleidžiame žinias ir patirtį Lietuvoje bei užsienyje.

STRATEGINIAI TIKSLAI :
*
Strateginis tikslas Nr. 1: Įgyvendinti gimnazijos Ugdymo kokybės valdymo standartą (TŽG.IMT.VSOP.2.0), kurio esmė yra individualaus mokymosi tempo užtikrinimas klasėje bei objektyvus pasiekimų vertinimas.
*
Strateginis tikslas Nr. 2: Įgyvendinti gimnazijos Ugdymo efektyvumo valdymo standartą (TŽG.UPPES.2.0), kurio esmė yra kompleksinė individualizuota edukacinė parama, palaikymas ir pagalba mokiniui, siekiančiam mokymosi pažangos.