Žalgirių gimnazistai dėkojo savo mokytojams ir Lietuvai


Mokytojo diena Žalgirių gimnazijoje prasidėjo garsiai: mokiniai dar kiemelyje tardami sveikinimus pasitiko mokytojus, dovanojo gerą nuotaiką ir įvairiaspalvius balionus su šypsenėlėmis.

mok.d

 I. Vaidžiulytės ir A. Pučinskytės nuotraukos

Mokytojo diena Žalgirių gimnazijoje prasidėjo garsiai: mokiniai dar kiemelyje tardami sveikinimus pasitiko mokytojus, dovanojo gerą nuotaiką ir įvairiaspalvius balionus su šypsenėlėmis. Pamokos vyko labai bendruomeniškai: mokiniai rinkosi pas savo auklėtojus, išradingai ir nuoširdžiai juos sveikino, kartu gėrė arbatą ir šnekučiavosi. Beveik visos klasės kvietėsi ,,į svečius“ ir jiems dėstančius, bet neturinčius auklėtinių, dalykų mokytojus. Kitų pamokų metu moksleiviai karpė lelijėles, ant žalių, raudonų ir geltonų gėlių rašė linkėjimus mokytojams. Vėliau kaip marga upė visi išskubėjo į stadioną ir skrupulingai išdėjo tautinės vėliavos spalvomis šviečiančią juostą iš 2000 lelijėlių,  kaip padėką Mokytojams ir Lietuvai.

Po bendrų pietų mokytojai rinkosi aktų salėje, juos sveikino mokiniai, gimnazijos direktorė Viktorija Paulauskienė, Seimo narys Darius Petrošius. Seimo narys perdavė ir premjero Algirdo Butkevičiaus dovaną – M.K.Čiurlionio paveikslo ,,Vyčio preliudas“ reprodukciją. Širdis šildė smuiko melodija, skaidrės su senomis mokyklos renginių nuotraukomis, o vėliau – puikus buvusio gimnazisto tėčio Giedriaus Vaškio koncertas.

Šventė užbėgo, pradžiugino ir išplasnojo. Lai kasdienybė neužgesins tų giedrų šypsenų, akių spindesio ir gražių linkėjimų pėdsakų  Mokytojų širdyse.