Šventė


This year is 2014 - the pioneer of fiction, classic K.Donelaičio years.
???????????????????????????????
Tauragės Žalgirių gimnazistai aktyviai įsiliejo į rajono viešųjų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų vykdomas veiklas. Tauragės kultūros centro inicijuotas,,Kultūros pavasario“ renginys „Kristijonas Donelaitis ir teatras“ suteikė galimybę gimnazijos moksleiviamsskaityti klasiko „šiltą hegzametro duoną“ šiuolaikiškai – gimnazistai, pasitelkdami šiuolaikines technologijas, populiarias jaunimo susisiekimo priemones (dekoracijas), „Metus“ skaitė entuziastingai ir gyvai. Džiugu, kad miesto pilies aikštėje kartu su gimnazistais Eimantu Pociumi (IIIs1) ir Karoliu Gaižausku (IIa) klasiko žodžius skaitė ir miesto bendruomenė. Kita aktyvi Žalgirių gimnazijos bendruomenės veiklaLietuvos bibliotekininkų draugijos 2014 metų balandžio 23–29 dienomis vykusios 14-osios Nacionalinės bibliotekų savaitės „Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų“ organizuotuose renginiuose.Popietei „Donelaičio saulelės apšviesti“, skirtaiTauragės bendruomenei susipažinti su K.Donelaičio gyvenimu ir kūryba, gimnazistai paruošė kompoziciją „Žodis, kaip Dievas, prisikelia / iš kapo – tavo širdies” (pagal Kazio Bradūno, Justino Marcinkevičiaus ir Jono Navicko kūrybą). Kanklių subtili melodija ir raiškus skaitovų žodis atėjusiam į renginį tauragiškiui ne tik žadino sentimentus iškiliam klasikui, bet ir praplėtė literatūrinį akiratį. Beje, Žalgirių gimnazistai Tauragės B.Baltrušaitytės viešajai bibliotekai įteikė širdy, mintyse išnešiotą dovaną – geriausius gimnazijos mokinių kūrybinius darbus apie K. Donelaitį (darbai bus eksponuojami bibliotekoje, juos galės skaityti lankytojai). Gražus ir prasmingas bendradarbiavimas su viešomis įstaigomissuteikė galimybę originaliau paminėti klasiko jubiliejų, o renginių organizatoriams ir dalyviams – abibusio bendrystės džiugesio.
Mokslo metų pradžioje gimnazijos lituanistės ugdytiniams inicijavo kūrybinių darbų konkursą „K.Donelaičio kūrybos aktualumas šių dienų kontekste“. Ne paslaptis, kad šiuolaikiniam jaunimui, prisotintam išmaniųjų technologijų, prie senosios lietuvių literatūros prisiliesti lyg ir nedrąsu, nemadinga – kai kam tai lyg „kinvarpų sugraužtas antikvaras“. Lituanisto misija labai jautri ir vienareikšmiška – šių dienų vartotojiškos visuomenės daigui svarbu atverti žavų ir neprarandantį vertės grožio ir moralumo pasaulį. Šaunu, kad idėja neliko balsu tyruose – gimnazistai įvairiais žanrais, teminiais pjūviais vertino K.Donelaičio palikimą. Pirmokams, pasak vieno iš darbų autorių, užaugusiems su Hariu Poteriu, poeto kūrybinis pasaulis – pirmas rimtas prisilietimas prie klasikos. Šaunuoliai Ia klasės mokiniai: G.Kasiliauskaitė („Donelaičio pėdsakais“), J.Veisas („Kuo sužavėjo K.Donelaitis?“), A.Bitinas(„Donelaitis šių dienų jaunuolio akimis“). Kūrybiniams atradimams jauniausius gimnazijos ugdytinius paskatino mokytoja metodininkė D.Čiunkienė. Vyresniųjų klasių mokiniai į poeto kūrybinį palikimą pažvelgė iš laiko perspektyvos prizmės: „Keturios dienos“(L.Katauskaitė, IIIs1, mokytoja A.Jasevičiūtė), „Kas svarbu buvo K.Donelaičiui?“( L.Medelytė, IIIb1, mokytoja T.Komarienė), „K.Donelaičio aktualumas šių dienų kontekste“ (K.Abromaitė, IVs1, mokytoja E.Bitinienė). Lietuvių kalbos mokytojos tikisi, kad gilesnis gimnazistų prisilietimas prie klasiko kūrybinės pasaulėjautos paskatinis domėjimąsi lietuvių literatūra.
Donelaičio jubiliejui paminėti šių mokslo metų finalinis akordas „Gimtosios kalbos dienos, skirtos K.Donelaičiui“. Visą savaitę buvo vykdomos įvairios veiklos: suorganizuotas tradicinis rajoninis jaunųjų kūrėjų „Poezijos pavasarėlis“, vedamos integruotos pamokos, skirtos klasikui, minėta Gegužės 7-oji –Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena, apibendrinta lietuvių kalbos metodinės grupės veikla. Į tradicinį rajoninį jaunųjų kūrėjų „Poezijos pavasarėlį“ šiemet atvyko 22 jaunieji kūrėjai, kurie mielai dalijosi savo sielos virpesiu. Renginį pagyvino žaismingai perteikdami K.Donelaičio kūrybą Tauragės „Versmės“ gimnazistai bei žavioji Tauragės asociacijos „Mažoji scena“ įkūrėja, režisierė ir aktorė Genovaitė Urmonaitė. Gegužės 7-ąją į gimnaziją besirenkančių bendruomenės narių dėmesį patraukė verpimo ratelis, lino staltiesė, žibalinė lempa, tautinė juosta ir knygos, liudijančios 110-ąsias lietuviškos spaudos atgavimo metines. Stilizuoti knygnešiai lankėsi humanitarinių, socialinių mokslų pamokose, priminė Gegužės 7-osios dienos svarbą, reklamavo šiomis dienomis skaitomiausias gimnazijos bibliotekos knygas. Gimnazijos foje buvo demonstruojamos istorijos mokytojų D.Juškienės, K.Tiepelienės ir lietuvių kalbos mokytojos E.Bitinienės bei jų mokinių paruoštos pateiktys „Tautos istorijos pėdsakai lietuvių literatūros kontekste“. Paruošta integruota medžiaga išgrynino svarbų akcentą – tautos istorija ir lietuvių grožinė literatūra tarsi du valstybės sargai, sergintys tautiškumą, puoselėjantys patriotiškumą.
Efrema Bitinienė, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė

Žalgirių gimnazija mini K. Donelaičio metus 2014