Žalgirių savanoriai – seminare ir Šakių vaikų globos namuose


Lapkričio 15 – 17 dienomis Žalgirių gimnazijos savanoriai dalyvavo Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios jaunimo centro organizuojamame jaunimo seminare Šakių evangelikų liuteronų parapijoje. Seminaro tema – „Mes čia neturime išliekančio miesto, bet ieškome būsimojo.“ (Hbr 13, 14)

5

 

 

 

 

 

 

 

Seminaro dalyviai buvo apgyvendinti Šakių evangelikų liuteronų parapijos namuose. Vakare, visiems dalyviams susirinkus, vyskupas Mindaugas Sabutis vedė įvadinę seminaro paskaitą apie laikinus bei amžinus dalykus, kurie yra kiekvieno žmogaus gyvenime. Dalyviai turiningai praleido penktadienio vakarą: po vakarienės ir vakaro maldos jie žaidė įvairius žaidimus, bendravo tarpusavyje ir dainavo dainas.

Šeštadienį, po ryto maldos, su jaunimu bendravo kunigas Juozas Mišeikis. Jis kalbėjo apie prasmingą žmogaus pasirinkimą gyvenime, tikrąsias vertybes ir ką žmogus gali nuveikti šiandieniniame pasaulyje. Po įdomios paskaitos visi seminaro dalyviai buvo suskirstyti į grupes, kiekviena grupė gavo po užduotį:  paruošti programą, kurią reikės parodyti Šakių vaikų globos namuose gyvenantiems vaikams ir jaunimui. Intensyviai padirbėjusi kiekviena grupelė pristatė išradingai sukurtą vakaro programos planą, aptarė ir susistemino pateiktus pasiūlymus. Tuomet visi kartu paruošė bendrą programą. Kunigas Virginijus Kelertas pasakojo apie parapiją, jos veiklą, kaip kiekvienas žmogus gali padėti kitam žmogui jį suprasdamas, būdamas ir dirbdamas drauge. Seminaro dalyviai, nuvykę į Šakių vaikų globos namus, rodė paruoštą programą vaikams, visą vakarą aktyviai tarpusavyje bendravo.

Sekmadienio rytas buvo pilnas apmąstymų, skirtas seminaro aptarimui, atsisveikinimui ir išvykimui. Atsisveikinti nebuvo lengva: šiltas, jaukus, nuoširdus bendravimas, pasitikėjimas sukūrė pakilią emocinę būseną. Savaitgalio pabaiga ir išvykimu niekas nesibaigė, bet tik prasidėjo: ir toliau bus tęsiama bendra geranoriška, prasminga veikla, pagrįsta pasitikėjimu, tarpusavio nuoširdumu… Normo Andersenas apie tai ir rašė savo apmąstymuose: „Nors pasitikėjimui atsirasti reikia laiko, būtent nuo pasitikėjimo iš esmės priklauso artimi bei prasmingi santykiai. Kad santykiai stiprėtų, pasitikėjimas būtinas. Pasitikėjimas leidžia žmonėms dalintis pačiais įvairiausiais jų poreikiais ir svajonėmis. Būtent per pasitikėjimą žmonės gali kliautis vieni kitais bei našiai dirbti drauge, siekdami bendrų tikslų“.

Aš nuoširdžiai visiems linkiu susikurti turtingą dvasinį pasaulį, pagrįstą pasitikėjimu…

Nuotraukos

Daugiau informacijos: http://isvykos.pusku.com/vilniaus-ir-taurages-jaunimas-sakiu-vaiku-globos-namuose/

Žalgirių savanorių vadovas, tikybos mokytojas, kunigas Karolis Skausmenis